Archive for the Bahasa Sunda Category

Sagala diduitkeun, sagala kudu Komisian

Posted in Bahasa Sunda, bodor, Eling, heureuy, kabayan, Lalampahan, Makalangan, ngawangkong, paguneman, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten, seuseurian, tepas on 25 Oktober 2013 by kangadesaputra

Asa lieur ngabandungan hirup jalma jaman ayeuna, loba pisan anu geus leungit rasa. Sagala hal siganateh kudu jadi “duit”. Saperti nu kaalaman ku kuring poe ieu, pira nanya info sugan aya nu boga mobil bak / kol buntung sabab butuh jang ngangkut bahan spanduk kuring kudu lieur gara2 masalah komisi.

Anu dipentaan info atuda babaturan, ngan heueuh puguh deui ari anu boga mobilnamah da kuring kakara wawuh.

Supir / anu boga mobil bak muka harga 250.000, nya ngagebeg atuh da biasana oge 150rb biaya nyewa mobil bak jang ngangkut bahanteh. Dilema memang, sabab kuring memang keur butuh pisan ku bahan, di lain pihak naha asa kabina2 teuing eta supir menta ongkosna. Nyoba ditanya leuwih jero kunaon bet mahal2 teuing, nya pok teh supir nyarita balaka “Aduh kumaha nya kang, hampura soalna ieu komisianeun-na aya 2 an” …. Didieu (babaturan kuring) jeung diditu (babaturana babaturan kuring).

Pickup

Astagfirulloooooh… kuring istigfar sababaraha kali. Geuningan kitu nya ayeunamah, euweuh istilah babaturan, euweuh istilah silih tulungan, tetep we sagala men gencet, maen perhitungan. Heuhehueuehueu seuri koneng, miris….

Akhirna kapaksa kuring mayar ongkos 225.000, sewa na 200.000, anu 25rb cenah ajang dibagi2 kanu marenta komisi.

Kumaha geus rengse acan yeu carita? Kela acan lur, aya keneh… kieu yeuh :

Begitu beres ngangkut barang… Torojol babaturan kuring datang tatanya “Kang, ari tadi dipasihan sabaraha ongkos mobil?”

Kuring : Dibere 225.000 ceuk kuring spontan.

Babaturan : “Waduuuuh naha ka saya nyebutna ngan 200rb nya….????”

Kuring : “Teuing da ti saya dibere 225.000 sabab tadi ngomongna aya 2 an anu kudu dibere komisi!!!!”

Babarutan : (ngajawab semu reuwas bari beungeutna keciri beureum) “lain soalna ka saya nyebutna 200rb, itu soalna dunungan nanyakeun, lain komisi jang saya sih…”

Kuring : “nya euy rieut mun kieu mah saya oge tekor…”

Babaturan : “nya geus keun wae” tuluy indit ngaleos….

Kuring : (teu ngajawab ngan nggerentes na jero hate) “kacida… kacida….”

 

Geus engke deuimah mun teu kapaksa2 teuingmah moal menta tulung ka batur, nya setidakna mun dek menta tulungteh pilih2 kira2 jalmana anu kumaha heula…. eta oge teu nyangka sih menyiiiiii…. padahal babaturan sorangan.

Cag.

 

 

 

Iklan

Ayeuna cuang hiburan heula bari diajar Bahasa Cina – Sunda

Posted in Bahasa Sunda, bodor, heureuy, kabayan, ngawadul, ngawangkong, paguneman, Primbon, Sanes kanten, seuseurian, tepas on 12 Januari 2010 by kangadesaputra

hehe yang mau belajar cina vs sunda ya ,, mangga di aos bae:

A Lung Keun ( dibalangkeun )

Am ( dahar )

An Jing ( gogog )

Ba Chang ( leupeut eusi daging )

Babah ( bapa )

Ba Tok ( bagian anu paling teuas dina kalapa )

Bo Tak ( teu gagaduhan rambut )

Bo Lo Ho ( bodo )

Ba Le Dog ( ah ieu mah basa inggris meureun?)

Cha Bok ( gaplox )

Cha Lang Ngap ( tong dibuka bau….? )

Cha Pe Tank ( budak leutik karak bisa ngomong )

Cha Ran Cang Ti Hang ( wanci sore )

Cha Meuh ( biwir gemesin )

Chai Baw ( anu aya di solokan )

Chak Chak ( dulurna toke )

Chan A Ya ( inden , antry )

Chan Man Die ( bau dahdir )

Chang Ka Leng ( caruluk )

Chang Kang Chaw ( parab embe )

Chang Ke Nyer ( loba teuing gawe peuting )

Chang Kok Khan ( bibit mangga)

Chang Ku Du ( buah bau pisan )

Chang Ku Ri Leung ( manuk )

Chap Cay ( kadaharan tina sayur-sayuran )

Chap Ja He ( koret, medit )

Chi Bha Du Yut ( pabrik sapatu )

Chi Ham Phelas ( tempat jin meuli calana )

Chi Ka Dut ( kuburan cina )

Chi Ki Zing ( ngaran desa / kota di majalengka)

Chi Leu Peung ( belegug )

Chi Leuh ( tai panon, belek )

Chi Leun Cang ( cair kotor, disisi jalan ari tos hujan ageung )

Chi Lok ( kadaharan budak : aci dicolok )

Chi Reng ( kadaharan budak : aci digoreng )

Chi U ( leupeut tina aci jeung cau )

Ching Chang Chang ( embe kabur )

Ching Chang Ke Ling ( lagu )

Ching Chung ( guru nanya )

Cho Bian ( mangga raosan )

Cho Kor Baw ( canteungan )

Cho Le Nak ( katuangan, peuyeum dibubuy sareng gula kinca )

Chu Ra Ling ( sipat licik )

Chu Ru Luk ( buah kawung )

Tho Lo Heor ( Ngareuleuss )

Enci ( ibu, indung )

Encim ( parawan cina )

Heu Ay ( tunduh )

Hok Cay ( molohok bari ngacay )

Hu I ( akar nu bisa di dahar )

O Lo Le Ho ( leutik keneh geus kawin; keur gering salesma )

Ong Kek ( utah ) On To Hod ( pikakeuheuleun )

On Tha ( binatang di Arab )

Kyu Kyu ( judi ) Lha Hang ( cai aren )

Liang Cheuli Baw ( panyakit THT )

Le Nang ( leuwih naker tibatan bo tak )

Ma Ling Ping ( ngaran desa / kota )

Ma Ung ( dulurna ucing )

Nga Cay ( ngelay: banjir tina baham )

Nyi Chian Pochi ( pagewean babu )

Pa Hang ( rasana aneh )

Pe Chak ( panonna peureum sabelah )

Pek Tay ( … teuing naon ieu mah, can ka alaman ku sayah )

Peu Chang ( leupeut eusi kacang; sato nu sukuna opat )

Pha Ming Pin ( dunungan )

Ping Ping ( luhureun tuur, handapeun eta tea… )

Siang Siang Maling Seng ( euweuh gawe,beurang?maling)

Sing Sing Keun ( arek gelut / wcw )

Taw Cho ( oleh-oleh ti cianjur )

Tham Pi Ling ( gaplock )

Tham Po Long ( wadah reuhak )

Tho Lom Bong ( wadah oge )

To Ong ( ningali tina liang leutik )

Toke Chang ( lagu oge )

Tong Li La ( enggalkeun )

Tong To Lang ( nangka – kawinan bapak – teu beja?- poe salasa… )

Tu Ang ( ngalebok )

Tung Tung Seng ( seukeut pisan )

U Ching ( dulurna maung )

Yap La Hun ( budak ceurik )

Go Cex An (Nyekelan si A’an)

Li Cin Lo (so so rodotan)

Ti Ang Gie Lox (rada aya’an iye mah)

Ti Ang cay (Ngajual cai)

Om Phong (waosna tos caroplok)

==============================
http://forum.wintersat.com/ngakak-abis/ ==============================

tambih deui ti akang :

Li Ang Thai (paragi ee)Li Ang Hong (Gorong-gorong)

Bu Lu An (pinuh ku bulu)

Can Ha Yang (teu nararafsu, teu aya selera)

Thai Khothok (bau, jiga sambel tapi teu lada “naha apal teu lada?”, awas ulah dimamam)

Ka thin chak (terinjak),

Lauk khan cra (Ikan Mas),

Bu Luk Khan (basi),

Baw wu ha peuk (aroma tidak sedap),

Sang Ki Lang (walaupun),

Cingng cuang cang cang (diikat tali),

Tha Li Kwuthang (paragi ngabungkus buah pepaya),

Khang Khung (Sejenis sayuran),

Khu Chu Bung (sejenis kembang/tumbuhan nu sok dipake mabok ku babaturan akang heuehuehueu)….

Menhuwa (mencret wae)

Tampho long (kaleng/batok paragi wadah ciduh)

Kan Ching (hiasan/pamageuh baju)

Thai Phi San (Waduk siah!)

Cha Ching Kha Lung (obat kasakit Tipes)

A Lung Bho Yong (dioper kaditu kadieu)

Chu Lang Chi Leung (arek maok hayam….)

Su Wing (biwirna nyengir wae),

Jeng Kho Leun (nyeri kahampangan) = Jeung jweu riheun

Kop Lhok (Kehed!)

Hun Kuwe (Kueh lapis)

Tambahan referensi ti Kang Oni Thea :

Cha pei tang (pinter ngomong)

Tai kho thock (Ee ayam)

Chang geh gar (ayam hutan)/Cangegang hese dahar!

Nyien tu lak (Buat kunci pintu)

Ling lung (Nyasar/gak tahu jalan)

ping ping ko neng=biasanya buat paha cewe

Cheng ce leng an (tabungan)

Lung lay ( Lemas)

Chung cu rungan/Thung ghir (Tulang ekor)

Tha khok khak (Sejenis leunca)

Chang cut (CD aww)

Lie sung (Buat nutu)

Nyeng sol (gak lurus)

Cing caw (dicampur es serut + gula kalapa raos) jiga na mah..

…. salajengna diantos sumbangan kosa kata ti paramitra ngalangkungan komentar, mangga dilebetkeun bae ide na dina komentar dihandap, diantos pisan, hatur nuhun…

Tujuan Gerakan Kasundaan

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Gerakan Kasundaan, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, pangeling2 on 14 Desember 2009 by kangadesaputra

Sakumaha seratan anu diserat ku Bapa Ajip Rosidi

Tujuan gerakan kasundaan kuduna lain kalungguhan, tapi usaha sangkan urang Sunda, pangpangna rahayat pépéték, meunang kasempetan sajembar-jembarna pikeun ngarépréséntasikeun diri jeung pribadina dina widangna masing-masing. Lamun urang niténan balantika nasional, karasa pisan kurangna urang Sunda méh dina sagala widang. Éléh ku urang Minang, Batak, jeung Bugis nu jumlahna jauh sahandapeun urang Sunda. Naha ku lantaran urang Sunda henteu miboga kamampuh? Tacan tangtu. Anu sidik, urang Sunda apan asor pisan kabisana da rata-rata urang Sunda sakolana ngan 7 taun, hartina henteu tamat SMP-SMP acan. Sabalikna urang Sunda nu mareunang atikan luhur, umumna pala putra ménak heubeul atawa ménak anyar anu mibanda méntalitas priyayi, anu ngarep-ngarep dijenengkeun ku nu dibendo. Da ceuk pikiranana hirup nu utama mah kudu nyekel kalungguhan di pamaréntahan, sanajan gawéna ngan ukur sembah kuriling atawa jadi pakacar.

Padahal urang Sunda kakara maju, lamun élmuna luhung dina sagala widang, wani tandang ngadu kamampuh parebut préstasi tina gawé nyata anu karasa mangpaatna ku balaréa. Tapi urang Sunda luhung élmuna lamun sakola téh lain ngan ngudag ijazah jeung gelar, tapi enyaan ngudag élmuna. Para kaom élit Sunda boga kawajiban pikeun ngusahakeun sangkan sakabéh urang Sunda bisa meunang atikan anu cukup nepi ka dina waktuna tarung dina médan kahirupan nasional, bisa unggul ku sabab parabotna samakta. Harkat jeung martabat urang Sunda moal unggah ngan ku baramaén ménta-ménta kalungguhan, tapi ngan lamun urang Sunda réa némbongkeun préstasi nu pikasérabeun dina sagala lapangan kahirupan di tingkat nasional.

Ngan pikeun nepi ka dinya, kudu aya parobahan méntalitas urang Sunda, tina méntalitas tukang baramaén jadi méntalitas jiwa anu mandiri. Nu gedé kapercayaan dirina, tur dirojong ku élmu jeung kamampuh dina metakeunana bari karasa mangpaatna ku balaréa.

Ro’in

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Lalampahan, Makalangan, masantren, ngalalana, pangeling2 on 13 Desember 2009 by kangadesaputra

Rosulullah SAW kantos ngadawuh, yen “Maraneh kabeh pamingpin, unggal pamingpin bakal ditanya tanggungjawabna.” Nilik kana harti nu jembar hadits nu bieu,bisa make undakan, ti mimiti pamingpin rumahtangga, nepi ka pamingpin nagara. Beuki luhur pangkat jeung kalungguhanana, beuki beurat tanggungjawabna. Eta sababna basa Sayyidina Umar bin Khotob dipapancenan kudu jadi khalifah, inyana ceurik, terus cengkat nyabut pedang, bari pokna, kudu aya ti antara maraneh anu wani ngalempengkeun kami (dimana kami nincak salah) kawas lempengna ieu pedang.

Di Sunda aya salahsahiji raja agung, anu jajauheun nyaho kana Islam, malah teu ngambeu-ngambeu acan, nya eta Wastukancana. Ajaran Wastukancana nu pangonjoyna, nya eta nitah nerapkeun “pameda” atawa kritik. Tangtu mun kitu lumakuna di mana inyana nincak salah, tegesna teu luyu jeung aturan hukum harita. Ceuk Wastukancana, pameda teh,lir minyak keur kulit hurik, lir cai keur nu halabhab, lir mandi keur nu pinuh daki.

Kulantaran ageman nu nyampak di Nusantara, samemeh asupna Islam, nya eta Sanghyang, Hindu, Budha, Kristen. Teu mustahil eta lima ageman teh ngagulung kawas spiral, kababawa najan saeutik. Sabab tina ageman nyiptakeun pola budaya. Moal bisa hiji tatanan budaya musnah kitu wae, ku budaya anyar tanpa aya nu kabawa sabagian leutik. Sok komo, para penyiar Islam, ngasupkeun/nerapkeun Islam di Nusantara, teu kalawan paksaan, tapi lalaunan ngaliwetan rupa-rupa tarekah, di antarana ngaliwatan budaya. Hartina rek ageman naon wae, ngaguruntul dina basa, yen, mun hayang nyaho kasalahan sorangan, kudu nanya ka batur. Da meureun ku sorangan mah moal katangen (salilana sok asa bener). Dumasar kabeungharan budaya nu nyampak, sawadina kabeh pamingpin di unggal undakan wewengkon kakawasaan, kudu narima kana kritik/panggeuing (kilangbara menta) ti nu sejen. Lebah dieu liket kaitanana kana kalungguhan pamingpin. Anehna teu saeutik sikep pamingpin mun di kritik sok tuluy ngewa, malah dengdem nepi ka taunan. Cilakana eta rasa dengdem teh disundutan ku jalma sisi-gigirna nu ngahaja ukur leletak, hayang kapake bari neundeutkeun batur nu ngritik tea. Beh dituna tuluy neangan balad, ngarah nu sejen milu ngewa ka jalma nu kumawani ngitik.

Lamun kitu, sidik pisan, pamingpin nu teupayaan, teu tahan kritik, hartina teu tahan banting, can meujeuhna jadi pamingpin. Apan pamingpin mah, kudulandung kandungan laer aisan tegesna hampuraan. Sabab pasti salahsahiji bahan mentalna, legok tapak genteng kadek. Dima kudu nangtukeun hiji kaputusan teu meunang bragu-ragu, kudu ngadek sacekna nilas saplasna, kaasup nohonan jangji. Bakal ngabulasin, mun pamingpin lunca-linci luncat-mulang, udar tina tali gadang. Beh ditu na pamingpin mah mun cilaka pangheulana, mun bagja pangpandeurina, da ngaheulakeun kapentimngan nu aya dina tanggungjawabna.

Pamingpin teh ro’in, nu moal bisa nolak, pasti dipoenta tanggungjawabka dina pangadilan Agung, yaomil kiyamah. Anu geus lain biwir nu ngajawab da dikonci, tapi leungeun, suku jeung anggota awak sejenna. Cilakana mun dina proses pangadilan Agung, anu taya hal nu bisa disumputkeun, eta pamingpin ditungtut dipenta tanggungjawab ku bawahan atawa rahayatna.Jampena, mun hayang jadi pamingpin nu amanah. Ulah petot ngoreksi diri, ngahisab diri, memeh dikoreksi batur, memeh dihisab pangadilan Agung. Muga-muga. Cag.

Sapertos anu diserat dina Majalah Salaka Sunda Online

BASA ASMARA BASA SUNDA

Posted in Bahasa Sunda, Eling, Lalampahan, Makalangan, ngalalana, Pangalaman, pangeling2, Sanes kanten on 11 Desember 2009 by kangadesaputra

Aku tergila gila padamu – Abi ka gegeloan ku anjeun

I love U – Abi bogoh ka anjeun

I’tell u – Abi bade ngabejaan anjeun

U look beautiful – anjeun katingali geulis

May I kiis u ? – wios abi nyium anjeun ?

Kiis me. – cium abi

Look at me – tingali abi

Hug me – Tangkeup abi

Don’t be shy – tong isin isin

U have a beautiful body – awakna bohay….jiiiaaahhh

It’s gonna be okay – moal nanaon tenang we

I don’t have sex – abi alim kimpoi

Sorry, I don’t do such a thing – punten , abi teu alim ngalakukeun hal nu kitu

I feel so good. – abi ngarasa enak

I don’t wanna leave u – abi alim ninggalkeun anjeun

Will u marry me? – Kersa teu nikah sareng abi?

Give me more time – pasihan abi waktos

I’m not good for u – abi teu pantes jang anjeun

laip diri = lupa diri

dayeuh = kota

kungsi nyanding = pernah berkunjung

ngahaleuang = bersenandung

bulan sapasi = bulan sabit

katambias = membias (bias cahaya)

kiwari = hari gini

baranang = bersinar

harepan = harapan

neang datang = pulang pergi

pias-pias = samar-samar

ngelusan = mengelus/membelai

kalangkang = bayangan

asih = kasih

ilang dangiang = sunyi sepi ( ga ada suara )

jumeneng = hidup

sumujud = sujud

awang-awang = langit

gusti = tuhan

sumembah = sembah

kagembang mojang = kepincut gadis

mulang = pulang

pengkolan = belokan

sareret = sekilas

linduh = teduh

tangkal = pohon

pinasti = mati

Dicutat ti : http://versophoto.wordpress.com/2009/09/10/bahasa-asmara-b-sunda/